„Budząca się szkoła” to ruch rozwijający się w Polsce od kilku lat, o którym więcej na http://www.budzacasieszkola.pl. Przyłączając się do działań innych szkół, postawiliśmy na: budowanie przyjaznego klimatu w szkole oraz na przechodzenie z kultury nauczania do kultury uczenia się.

W konferencjach wprowadzających w tematykę wzięło udział siedmiu nauczycieli, którzy przekazali zdobyte informacje oraz doświadczenia pozostałym nauczycielom. Propozycje działań znajdą się w nowej Koncepcji pracy i rozwoju szkoły. Tymczasem zmianom poddano już część przestrzeni szkolnej: na szkolnych korytarzach pojawiły się duże tablice do ekspozycji projektów ogólnoszkolnych, zagospodarowano zaplecza sal 27 i 41, nową aranżację zyskały wnętrza biblioteki szkolnej. W planach pracy poszczególnych klas znalazło się więcej lekcji odbywanych poza murami szkoły, o każdej porze roku uczniowie mogą spędzać przerwy na powietrzu, a samorządy uczniowskie dbają o przyjemną dla ucha rozrywkę.