„Od litery do książki” to ogólnoszkolny projekt, do którego przystąpiliśmy zgodnie z założeniami tegorocznych priorytetów MEN. Prace przeprowadzone jesienią 2016 roku zainaugurowały cykl półrocznych projektów, które zamierzamy realizować z udziałem wszystkich klas Zespołu Szkół.

Pierwszy pomysł dotyczy szerokiej tematyki piśmiennictwa i czytelnictwa, w tym historii pisma i druku, nowoczesnych technologii wspierających rozwój czytelnictwa, gatunków literackich, praw autorskich, wielkich polskich pisarzy, a także preferencji czytelniczych naszych uczniów i osób im bliskich. Do obejrzenia wystaw podsumowujących prace zapraszamy na I i II piętro naszej szkoły.  Już wkrótce – nowy temat!