Masz problem? Tu znajdziesz pomoc.

 

Poniżej publikujemy wykaz instytucji z Leszna oraz całego kraju , do których możecie się zwrócić z prośbą o pomoc w trudnych sytuacjach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, tel. 65 529 68 39

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar" w Lesznie,  tel. 65 520 41 43

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieskia Linia", www.niebieskalinia.pl

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz będących jej świadkami, tel. 800 120 002

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111, www. 116111.pl