Dziękujemy ustępującym składom Samorządów Uczniowskich za roczną współpracę. 

Wśród dobrych wspomnień pozostaną "śniadania z dyrektorem", muzyka podczas przerw, akcja "podaj uśmiech"  oraz czwartki bez telefonu. Życzymy nowej władzy oraz nowym opiekunom dużo trafionych pomysłów. Sylwia Menes i Agata Szczepańska

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Osiecznej w II półroczu roku szk. 2016/2017:

Jagoda Florczak

Wiktoria Gołdynek

Zuzanna Kubera

Zofia Biała

Maciej Sobański

 

Opiekun: Tomasz Wojciechowski


Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Osiecznej w roku szk. 2016/2017:

Daria Hoffmann

Mikołaj Sobkowiak

Anna Laskowska

Karolina Chudzińska 

Marek Miedziaszczyk

Opiekun: Marta Grobelna