Terminy zebrań z rodzicami

 Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Zebranie ogólne 17.00 w małej sali gimnastycznej

Po zebraniu ogólnym zebrania w klasach

Kl. 3. gimnazjum i kl. 8. - spotkanie informacyjne w malej sali gimnastycznej, a następnie w klasach

19.00 - zebranie Rady Rodziców w sali 27

20 września 2018 r.

2.

Zebrania w klasach

1-3 szkoły podstawowej 17.00

4-8 szkoły podstawowej

i gimnazjum                   17.30

8 listopada 2018 r.

3.

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami

17.00-19.00

13 grudnia 2018 r.

4.

Zebranie ogólne 17.00 w małej sali gimnastycznej

Zebrania w klasach

31 stycznia 2019 r.

5.

Zebrania w klasach

1-3 szkoły podstawowej 17.00

4-8 szkoły podstawowej

i gimnazjum                   17.30                

4 kwietnia 2019 r.

6.

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami 17.00-19.00

16 maja 2019 r.