Zobacz termin najbliższej rady w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Posiedzenie przed rozpoczęciem roku szkolnego:

1. Uchwała dotycząca klasyfikacji uczniów po egzaminach poprawkowych

2. Przyjęcie kalendarza roku szkolnego 2018/2019

3. Zaopiniowanie planu lekcji i przydziału czynności

 

30 sierpnia 2018 r.

2.

Posiedzenie opiniująco-doradcze:

1. Plan i harmonogram nadzoru pedagogicznego

2. Harmonogram zebrań z rodzicami

3. Ochrona danych osobowych

4. Regulamin wycieczek i turystyki

 

13 września 2018 r.

3.

Posiedzenie opiniująco-doradcze:

1. Zatwierdzenie zmian statutu szkoły

2. Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

3. Program wychowawczo-profilaktyczny

4. Program doradztwa zawodowego

 

20 września 2018 r.

4.

Posiedzenie opiniująco-doradcze:

1. Ustalenie warunków dostosowania do egzaminu

 

8 listopada 2018 r.

5.

Posiedzenie szkoleniowe

 

13 grudnia 2018 r,

6.

Posiedzenie klasyfikacyjne za I półrocze

 

    styczeń 2019 r.

7.

Posiedzenie szkoleniowe, wnioski z nadzoru

 

21 lutego 2019 r.

8.

Posiedzenie szkoleniowe, arkusz organizacji

 

4 kwietnia 2019 r.

9.

Posiedzenie opiniująco-doradcze, ewaluacja wewnętrzna

 

16 maja 2019 r.

10.

Posiedzenie klasyfikacyjne za rok szkolny 2018/2019

 

14 czerwca 2019 r.

11.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym. 2018/2019

 

25 czerwca 2019 r.