Człowiek wielu talentów i zainteresowań, dyrektor Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, p. Jarosław Jankowski był głównym bohaterem kolejnego popołudnia z książką w czwartek, 27 października br.

Przyczynek do zaproszenia osieckiego pasjonata wiatraków, a także znakomitego specjalisty w dziedzinie ich budowy i rekonstrukcji, stanowiła napisana przez niego kontynuacja noweli Bolesława Prusa "Antek", zatytułowana "Antek - spełnione marzenie". Spotkanie z literacką historią utalentowanego, wiejskiego chłopca bardzo szybko przerodziło się w spotkanie z nietuzinkową postacią jej twórcy, który z właściwą sobie swadą snuł opowieści o meandrach ludzkiego życia oraz o ludzkich pasjach i możliwościach. Na zakończenie autor kontynuacji Prusowego "Antka" podarował bibliotece szkolnej kilka egzemplarzy swojego dzieła, w których złożył swój podpis. Wszystkich czytelników ciekawych, jak potoczyły się losy małego rzeźbiarza, zachęcamy do lektury. Relacja>>

jankowski