20 deklamatorów z najmłodszych klas szkoły podstawowej wzięło udział w poniedzialkowym (14.05.) konkursie recytatorskim, który odbyl się w bibliotece.

Wśród prezentowanych tekstów można było usłyszeć utwory ulubionych poetów dzieci: Brzechwy, Tuwima, Niewiadomskiej, Kamieńskiej i innych. Uczniowie wykazali się nie tylko znakomitym opanowaniem przygotowanych tekstów i ich głosową interpretacją, ale i pomyslowością w doborze strojów i rekwizytów, stanowiących dopełnienie wystapień. Jury w składzie: Angelika Kalitka, Andrzej Majer i Edyta Nitecka postanowiło docenić recytacje następujących uczniów:

- z klas 1. szkoły podstawowej: Mai Mruk - 1. miejsce, Mai Klupczyńskiej oraz Natalii Szymlet - ex aequo 2. miejsce, Marty Lis - 3. miejsce;

- z klasy 2. szkoły podstawowej: Natana Błachowiaka - 1. miejsce, Filipa Rogozińskiego - 2. miejsce i Adama Rychtera - 3. miejsce;

- z klas 3. szkoły podstawowej: Jana Erenfelda - 1. miejsce, Jana Sowińskiego oraz Adama Dudziaka - ex aequo 2. miejsce, Wiktorii Głuchowskiej i Kacpra Mikołajczaka - ex aequo 3. miejsce.

Serdecznie gratulujemy i informujemy, że dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone uczniom podczas apelu kończącego bieżacy rok szkolny. Fotorelacja>>