Noc Bibliotek to ogólnopolska, wieczorno - nocna akcja mająca na celu promocję czytelnictwa oraz bibliotek jako najbardziej dostępnych instytucji kultury. Wśród 1300 bibliotek, które w miniony weekend przystąpiły do organizowanej po raz 3. akcji, była również biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Osiecznej.

Piątkowy (2.06.) wieczór rozpoczął się odczytaniem "Lokomotywy" Juliana Tuwima - utworu patronującego Nocy Bibliotek. Tekst wiersza miał za zadanie pobudzić przybyłych do czynnego udziału w zdarzeniu, w myśl tegorocznego hasła akcji, które brzmiało "Czytanie porusza". Organizatorzy zaproponowali, by pierwsze spotkanie w ramach Nocy Bibliotek było jednocześnie spotkaniem ze szkołą i jej historią. Dlatego też w programie osieckiej odsłony Nocy znalazły się kolejno: spacer uliczkami miasta po śladach dawnych budynków szkolnych i przedszkolnych pod przewodnictwem p. Stanisława Lenartowicza, zwiedzanie szkoły "od kuchni" (trasa wycieczki wiodła m.in. przez zaplecze kuchenne, kotłownię i pokój nauczycielski), quiz o szkole, którego uczestnicy rywalizowali o nagrody książkowe, a także spotkanie przy ognisku z państwem Ireną i Andrzejem Głowackimi oraz projekcja filmu udostępnionego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, głównego organizatora Nocy Bibliotek. Zdarzeniu towarzyszyła również wystawa najstarszych kronik szkolnych w bibliotece. Warto dodać, że niezwykle cenna dla młodych uczestników wydarzenia była możliwość wysłuchania wspomnień obu wymienionych wcześniej panów - dyrektorów i długoletnich pracowników szkoły, którzy zgodzili się pełnić rolę "żywych książek" i podzielić swoją wiedzą, za co bardzo dziękujemy. Fotorelacja>>