Dobre maniery zdominowały konkurs recytatorski skierowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, który odbyl się w czwartkowe popołudnie (27.04.) w pracowni polonistycznej.  

W rady i wskazówki na temat tego, co wypada, a jak zachowywać się w żadnym razie nie należy, obfitowaly zarówno przygotowane przez uczniów utwory, jak i prezentacja, która poprzedziła wystąpienia młodych mówców. Spośród prezentujących wiersze piąto- i szóstoklasistów słodkimi upominkami za swoje wystąpienia nagrodzeni zostali Bianka Mieloszyńska, Mariusz Boś oraz Bartosz Kostrowski, wyróżniono zaś recytacje Zuzanny Skorczyk, Pawła Ratajczaka i Michaliny Barczyńskiej. Wybór tematyki krasomówczych zmagań podyktowany został przez jeden z obowiązujących w bieżącym roku szkolnym kierunków polityki oświatowej państwa. Recytatorów opieką objęli nauczyciele języka polskiego, p. Wioletta Pardowska oraz p. Tomasz Wojciechowski, a skomplikowne niekiedy zasady savoir-vivre'u przybliżyla p. Edyta Nitecka z biblioteki szkolnej.